Les comissions de l’àmbit educatiu

Actualment hi ha 3 comissions en l’àmbit educatiu. A continuació expliquem breument què estan treballant.

FAMÍLIES I PARTICIPACIÓ
Des d’aquesta comissió es vol facilitar la participació de les famílies als centres educatius amb l’objectiu de millorar l’èxit escolar dels seus fills i filles.
Es tracta d’una aposta important, ferma i a llarg termini, ja que suposa canvis respecte d’un sistema educatiu que tradicionalment ha mantingut les famílies en un pla més informatiu. Ara, els centres educatius (escoles bressol, primària i secundària) són conscients que els beneficis tant per a les famílies com per als infants i joves són múltiples i aporten aspectes molt positius per al seu procés educatiu.
La voluntat és unir esforços entre els diferents recursos per continuar treballant i caminar cap a un model on les famílies tinguin les possibilitats però també la convicció que l’escola i l’institut són també un espai per a elles.

REFORÇ DELS MECANISMES DEL SISTEMA EDUCATIU
Des d’aquesta comissió es pretén generar més eficiència en els mecanismes que el sistema educatiu desplega en pro de l’èxit educatiu dels infants i joves.

Moltes de les dificultats i necessitats que es deriven de l’àmbit educatiu passen per la necessitat de canvis i transformacions de base, és a dir, del mateix sistema educatiu.
Tot i que el sistema parteix d’un imperatiu legal que s’escapa del nostre àmbit d’incidència, existeix una certa flexibilitat de transformació i canvi que sí que està a les nostres mans.
És en aquesta parcel•la on aquesta comissió està treballant per identificar les pràctiques estructurals que es poden millorar mitjançant el desplegament d’accions de caràcter comunitari.

CENTRES EDUCATIUS I COMUNITAT
La finalitat d’aquesta comissió és millorar les relacions existents i crear-ne de noves entre els centres educatius i la comunitat en general, amb la finalitat de repercutir directament en la millora de l’èxit escolar dels infants i adolescents i fer visible que aquest és un compromís de tots els agents que hi treballen.

Els centres s’estableixen com a agents educatius molt importants al barri que cada cop inclouen una visió més comunitària.
De la mateixa manera la visió general des de la resta de recursos del territori coincideix amb la importància de continuar treballant per mantenir i millorar la relació entre els centres educatius i la comunitat, des d’una doble perspectiva, obrint-los a la comunitat i al barri, i incorporant la comunitat dins els centres, sempre perseguint un objectiu educatiu i social on els infants i la comunitat aprofitin aquesta oportunitat en pro de l’èxit educatiu.
En aquest sentit, la comissió vol apostar per fer una proposta de treball basada en la metodologia de l’Aprenentatge i Servei. Això vol dir que s’inclouen accions formatives pels infants i joves que després posen en pràctica en situacions reals. La comissió vol treballar amb el col·lectiu de la gent gran, de manera que aquesta part pràctica es faria amb entitats que treballen amb persones grans al nostre barri.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *