Missió, visió i valors

Missió

Generar una xarxa de relacions que afavoreixi la creació de respostes conjuntes a problemàtiques col·lectives detectades al barri i que fomenti la cohesió, la convivència i la participació en la vida social i comunitària de les veïnes i veïns.

Visió

Marianao Té Cor vol fer del Barri de Marianao de Sant Boi un territori on viure i conviure, construint una comunitat cohesionada i participativa a través del treball en xarxa i la implicació de la ciutadania.

Valors

Participació, cohesió social, interculturalitat, diversitat, convivència, corresponsabilitat i compromís social.