Comunitat i Convivència

Comunitat i Convivència treballa per fomentar espais participatius i de relació entre les veïnes i veïns tot promovent la cohesió social al barri. S’estimula la participació activa de la ciutadania, especialment dels joves i els col·lectius més vulnerables. Aquest àmbit de treball posa especial èmfasi a involucrar les escoles i els instituts perquè esdevinguin promotors de ciutadania activa i estableix relacions amb altres espais educatius i recursos tècnics del barri.