Motiva’t

La motivació és un factor essencial perquè el procés d’aprenentatge dels infants i joves sigui significatiu i tingui un impacte positiu en ells mateixos i en el seu èxit educatiu. Aquest projecte va oferir sessions de mo- tivació i de suport al desenvolupament per a adolescents i joves en el seu cicle de vida. Es van organitzar diversos tallers per contribuir a l’autodescobriment personal i a la millora de l’autoestima.

El projecte es va dur a terme amb diversos grups d’adolescents i joves de l’institut del barri i les entitats que treballen amb joves.