Suport familiar a l’èxit educatiu

Aquesta proposta va oferir uns tallers per a famílies sobre criança en positiu, comunicació entre l’escola i la família i sobre la participació de les famílies per millorar l’èxit educatiu dels seus fills i filles.

Va ser possible gràcies a la coordinació i treball en xarxa de les escoles pú- bliques i de l’institut del barri, que van unir esforços i recursos per oferir una programació conjunta que també buscava millorar el pas dels infants de l’etapa de la primària a la secundària.