El barri

El barri de Marianao és el més gran de Sant Boi de Llobregat. Situat a l’est, el seu districte té una alta densitat de població, amb 32.283 habitants.

L’origen del mot Marianao, prové probablement del vocable «mayanabo» de la llengua dels  indis aborígens cubans, paraula que significa passatge entre dos rius,  fent referència al mateix temps a l’emplaçament exacte d’aquest indret. Aquesta paraula va evolucionar  en el temps amb una segona denominació «Marianabo», passant posteriorment a denominar-se amb el nom actual: Marianao.

Fins a les primeries de segle, els terrenys sobre els quals s’assenta el barri actual eren constituïts per una zona d’activitat agrícola. El barri va començar la seva expansió urbanística als anys cinquanta, amb motiu de les successives immigracions de població provinent d’Andalusia i d’Extremadura principalment. La composició social obrera és històricament la principal característica del barri. A mitjans dels anys 70 existia una forta consciència social i reivindicativa a favor de la creació d’una consciència sobre la llibertat, la dignitat i la qualitat de vida a la qual tothom té dret com a persona. Actualment en el barri de Marianao hi ha una important vida associativa, que en els darrers trenta anys s’ha anat ampliant i consolidant, de manera progressiva, per a fer front a nous problemes socials.