Lècxit

El projecte Lecxit ofereix un espai d’acompanyament per fomentar el gust per la lectura i millorar les competències lectores d’infants de 4t i 5è de primària a través de la implicació i l’acompanyament de persones vo- luntàries. El resultat implica una millor comprensió lectora per part de les ne- nes i els nens, que contribueix decididament al seu èxit educatiu. L’activitat s’ha realitzat en horari extraescolar dins els centres educatius.

Més informació sobre el Projecte Lècxit