Arquitectura del procés comunitari

Marianao Té Cor és el resultat d’una aliança impulsada l’any 2012 per la Fundació Marianao amb l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Obra Social “la Caixa” per millorar la vida de les veïnes i veïns del barri de Marianao de Sant Boi de Llobregat. Aquesta aliança compta amb un seguit d’espais de relació permanents a diferents nivells que permeten un treball coordinat i continuat per donar resposta als tres àmbits de millora que proposa Marianao Té Cor: la salut, la convivència i l’educació.

L’Espai de Relació Institucional està format pels màxims representants institucionals de l’Ajuntament de Sant Boi, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat,l’Obra Social “la Caixa” i sis entitats socials del barri.

L’Equip Impulsor el formen representants tècnics de les institucions públiques presents a l’Espai de Relació Institucional. Es tracta d’un equip únic i exemplar del treball en xarxa entre administracions que ha ajudat a impulsar el projecte. L’equip es reuneix mensualment i proporciona suport estratègic al projecte general.

L’Equip Comunitari està format per tres persones tècniques que coordinen i dinamitzen els espais participatius i asseguren el funcionament global del procés comunitari Marianao Té Cor.

La resta d’espais s’organitzen en el marc dels tres àmbits que aborda Marianao Té Cor: salut, convivència i educació. Per a cadascun hi ha un Grup d’Acció Comunitària i s’organitzen en les comissions de treball, que impulsen les activitats i projectes.