Comunitat Educadora

Comunitat Educadora promou l’èxit educatiu d’infants, adolescents i joves involucrant tota la comunitat. S’impliquen activament les famílies en el procés educatiu dels seus lls i lles, es mobilitzen tots els recursos i entitats amb capacitat educativa i transformadora i es promouen relacions permanents de col·laboració entre els centres educatius, l’alumnat, la família i l’entorn.