Procés Comunitari

Aquest és el relat d’un barri que ha estat capaç d’organitzar-se amb un objectiu: millorar les condicions de vida i el benestar de les persones que hi viuen.

Marianao Té Cor és el batec que ho fa possible: una iniciativa comunitària que reuneix persones i institucions per treballar conjuntament en la construcció d’un barri més inclusiu i cohesionat.

Objectius del procés comunitari

  • Millorar les condicions de vida de les veïnes i veïns de Marianao.
  • Prevenir i revertir situacions de con ictivitat social en pro de la convivència ciutadana intercultural.
  • Implicar tots els agents del barri en la formulació de respostes a les necessitats de les veïnes i veïns, especialment d’aquelles que viuen situacions de risc d’exclusió social.
  • Promoure la creació de nous projectes socials, econòmics i culturals que complementin les polítiques públiques ja existents, generadors de benestar i cohesió social, que donin resposta a les necessitats de les persones, especialment les que pateixen situacions de vulnerabilitat social.