Documents

En el marc del procés comunitari s’han editat diversos documents que podeu consultar a continuació.

Podeu trobar el Diagnòstic del barri que es va publicar al 2014 (Monografia Comunitària), també els 12 reptes del barri, és a dir el que volem millorar, que queda recollit al Prediagnòstic Comunitari. Per una altre banda podeu consultar la Programació Comunitària, document que recull com passem de la reflexió a la proposta d’accions de millora concretes a partir dels àmbits d’intervenció prioritaris.

Memòria del nostre procés comunitari

Prediagnòstic comunitari

Monografia Comunitària

Programació Comunitària