Presentació de la nova imatge gràfica de Marianao Té Cor

El passat divendres 24 de gener vem compartir la nova imatge corporativa de Marianao Té Cor al Casal de barri Marianao amb tots els agents implicats. Encetem una nova etapa plegats amb la fermesa de l’experiència i la il·lusió pel canvi! 

Dins d’un món global, interconnectat i ple a vessar de milers i milers de marques, el procés comunitari Marianao Té Cor ha de trobar el seu espai. En un context de comunicació en constant diàleg, propiciat per les xarxes socials i la digitalització dels mitjans, on l’apoderament ciutadà, la transparència i l’autenticitat en són els eixos fonamentals, ens cal construir referents clars amb una imatge visual corporativa fàcilment identificable, que aglutini les diferents activitats i serveis.

Comunicar significa posar en comú, construir col·lectivament. És, per tant, inseparable de la nostra missió com a organitzacions socials: la comunicació ha d’estar al servei i ser part de la missió de la nostra organització.

Tothom qui formem part de Marianao Té Cor som responsables d’aquesta important tasca d’identificació visual i comunicativa. Només amb la complicitat i el compromís de tots i totes podrem consolidar la identitat i el discurs del Marianao Té Cor que volem.