Termes i condicions legals

D’acord amb el Reglament general de protecció de dades us informem que les dades personals facilitades seran tractades de conformitat amb allò disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), motiu pel qual se li facilita la següent informació:

  • L’objecte del tractament de les dades és poder informar de les activitats derivades del procés comunitari Marianao Té Cor. Les seves dades seran tractades només per a la finalitat per a la qual han estat facilitades.

  • Facilita les seves dades a la Fundació Marianao que les podrà cedir a l’Ajuntament de Sant Boi.      

  • Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit presentat a hola@marianao.net