PREVENCIÓ DEL CONSUM DE TÒXICS A L’ADOLESCÈNCIA

Des de la comissió de detecció i prevenció s’està treballant en un projecte centrat en la prevenció de consum de tòxics i destinat als adolescents. La intenció d’aquesta proposta és potenciar que els joves decideixin amb capacitat de previsió i de conseqüència,  incidint en el foment dels factors de protecció i en la reducció dels factors de risc relacionats amb la drogodependència. 

S’inicien aquestes dinàmiques amb participants de l’ESO de l’Institut Marianao i es portaran a terme gràcies a diferents professionals del projecte Ariadne Jove de Fundació Marianao.