Les comissions de l’àmbit educatiu

Actualment hi ha 3 comissions en l'àmbit educatiu. A continuació expliquem breument què estan treballant.

FAMÍLIES I PARTICIPACIÓ
Des d’aquesta comissió es vol facilitar la participació de les famílies als centres educatius amb l'objectiu de millorar l'èxit escolar dels seus fills i filles.
Es tracta d’una aposta important, ferma i a llarg termini, ja que suposa canvis respecte d’un sistema educatiu que tradicionalment ha mantingut les famílies en un pla més informatiu. Ara, els centres educatius (escoles bressol, primària i secundària) són conscients que els beneficis tant per a les famílies com per als infants i joves són múltiples i aporten aspectes molt positius per al seu procés educatiu.
La voluntat és unir esforços entre els diferents recursos per continuar treballant i caminar cap a un model on les famílies tinguin les possibilitats però també la convicció que l’escola i l’institut són també un espai per a elles.

REFORÇ DELS MECANISMES DEL SISTEMA EDUCATIU
Des d’aquesta comissió es pretén generar més eficiència en els mecanismes que el sistema educatiu desplega en pro de l’èxit educatiu dels infants i joves.

Moltes de les dificultats i necessitats que es deriven de l’àmbit educatiu passen per la necessitat de canvis i transformacions de base, és a dir, del mateix sistema educatiu.
Tot i que el sistema parteix d’un imperatiu legal que s’escapa del nostre àmbit d’incidència, existeix una certa flexibilitat de transformació i canvi que sí que està a les nostres mans.
És en aquesta parcel•la on aquesta comissió està treballant per identificar les pràctiques estructurals que es poden millorar mitjançant el desplegament d’accions de caràcter comunitari.

CENTRES EDUCATIUS I COMUNITAT
La finalitat d’aquesta comissió és millorar les relacions existents i crear-ne de noves entre els centres educatius i la comunitat en general, amb la finalitat de repercutir directament en la millora de l'èxit escolar dels infants i adolescents i fer visible que aquest és un compromís de tots els agents que hi treballen.

Els centres s’estableixen com a agents educatius molt importants al barri que cada cop inclouen una visió més comunitària.
De la mateixa manera la visió general des de la resta de recursos del territori coincideix amb la importància de continuar treballant per mantenir i millorar la relació entre els centres educatius i la comunitat, des d’una doble perspectiva, obrint-los a la comunitat i al barri, i incorporant la comunitat dins els centres, sempre perseguint un objectiu educatiu i social on els infants i la comunitat aprofitin aquesta oportunitat en pro de l’èxit educatiu.
En aquest sentit, la comissió vol apostar per fer una proposta de treball basada en la metodologia de l’Aprenentatge i Servei. Això vol dir que s’inclouen accions formatives pels infants i joves que després posen en pràctica en situacions reals. La comissió vol treballar amb el col·lectiu de la gent gran, de manera que aquesta part pràctica es faria amb entitats que treballen amb persones grans al nostre barri.

Lecxit: foment de la lectura per a l’èxit educatiu a les escoles de Marianao

El projecte Lecxit ha tingut molt bona acollida als centres escolars de primària de Marianao i en aquesta segona edició les quatre escoles públiques del barri tornen a oferir aquest espai als seus infants.
Segons l'informe PISA del 2015, el 15,1% dels estudiants de primària no assoleixen les competències lectores bàsiques. Aquesta situació afecta el seu rendiment escolar en conjunt, ja que la manca de comprensió lectora porta a un baix rendiment en totes les matèries.

El mateix informe vincula directament lectura i èxit educatiu, i diu que el 31% dels estudiants amb alt rendiment llegeixen entre 1 i 2 hores al dia. En aquest sentit, el paper de les famílies és clau: segons les dades de l'OCDE, si els pares i mares llegeixen freqüentment amb els fills durant la primària, aquests obtenen millors resultats.

A partir d’aquesta realitat, les escoles Benviure, Marianao, Vicente Ferrer i Antoni Gaudí han decidit implantar el projecte LECXIT per treballar la comprensió lectora amb nens i nenes d’entre 8 i 9 anys. El projecte, que el curs passat ja es va iniciar com a experiència pilot amb resultats molt positius, funciona gràcies a la col·laboració de persones voluntàries que acompanyen els infants en la lectura un dia a la setmana en un espai individualitzat fora de l’horari escolar. Cada escola ha establert una tarda a la setmana en la qual les persones voluntàries, en horari de 16.30h a 17.30h, treballen amb recursos lúdics i de forma amena la comprensió lectora amb els infants amb l’objectiu que aquests incrementin l’èxit educatiu. Es tracta de crear espais de confiança en els quals cada voluntari i infant gaudeixin de la lectura.

A més de les persones voluntàries, el projecte LECXIT també estableix vincles amb entitats socials i culturals de l’entorn de l’escola, biblioteques o mitjans de comunicació, per tal de fer-los partícips d’aquest procés.

LECXIT és un projecte promogut per l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Ensenyament, es va iniciar el curs 2011-2012 i actualment es du a terme a més de 100 punts d’arreu de Catalunya.
Si tens més de 16 anys, t’agrada llegir i disposes d’una hora a la setmana per compartir amb un infant, t’animem que et sumis al projecte fent voluntariat.

Completa aquest FORMULARI D'INSCRIPCIÓ i ens posarem en contacte amb tu per donar-te més informació!

Un barri cohesionat i que treballa en xarxa

“Marianao té cor, realment té cor!”, diu la Maite rient. La Maite Fillat és la directora de l’Escola Antoni Gaudí. Marianao TéCoR – Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una iniciativa que vam començar fa tres anys i que ha propiciat un procés participatiu i d’implicació ciutadana amb l’objectiu de millorar la vida quotidiana de la gent del barri de Marianao en àmbits com l’educació, la salut i la convivència.

 

Marianao Té Cor està suposant un canvi en la manera d’abordar les problemàtiques del barri; està canviant la forma de relacionar les persones, institucions i agents que hi intervenen d’una manera o altra”, comenta l’Antoni Xavier Fernàndez, cap de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament de Sant Boi. “Hem trobat una fórmula, una manera de treballar en un projecte comú que està funcionant. Un camí per canviar petites coses i a poc a poc transformar el barri”, afegeix la Maite.

 

Des de Marianao volem que la ciutadania s’impliqui en la creació d’alternatives i propostes que permetin millorar les condicions de vida al territori a partir de la construcció de polítiques públiques que incorporin com a element transversal la lluita per la inclusió social. “Posar tots els agents i la ciutadania en un mateix tauler multiplica les possibilitats”, tanca l’Antoni Xavier.

 

Fins al moment, més de 70 agents del territori, de l’àmbit social, educatiu i de la salut, estan implicats i participant activament en aquest procés, que compta amb el ferm suport i compromís de diferents administracions públiques.

De la reflexió a l’acció

Una prioritat del projecte ha estat poder desenvolupar accions per millorar el barri de Marianao.

Per això és molt important el diagnòstic que es va realitzar de forma conjunta amb els recursos del barri i els seus veïns i veïnes. Vam detectar les necessitats i les demandes més importants per poder millorar el nostre territori.

Justament ara estem treballant pensant quines coses podem fer entre tots i totes per poder donar resposta a aquestes necessitats. Hem passat de reflexionar sobre el que podem millorar, a pensar accions reals per fer-ho possible.

Ens hem organitzat en grups reduïts i per temes molt concrets que treballen de manera col·laborativa. Aquests grups són les Comissions de Treball i estan formats per professionals que treballen al nostre barri i ciutat, a entitats, com associacions o fundacions, i també a l’Ajuntament de Sant Boi.

La finalitat de les comissions és pensar i dissenyar les accions concretes que es portaran a terme i fer tot el possible per posar-les en marxa. Es troben cada mes i mig o dos mesos aproximadament.

Ara existeixen 7 comissions, cadascuna d’elles centrada en un tema concret que gira entorn els eixos de la Salut Comunitària, l’Educació o la Convivència.

D’aquesta manera, en l’àmbit de l’educació trobem tres comissions, una que treballa per millorar la participació de les famílies als centres educatius, una altra per millorar els mecanismes del sistema educatiu i una tercera que vol millorar la relació entre els centres educatius (escoles i instituts) amb la comunitat.

En l’àmbit de la Salut Comunitària hi ha una comissió que vol enfortir el suport psicosocial en situacions de vulnerabilitat personal i familiar i una altra que pretén actuar en la detecció i prevenció de situacions de risc per a la salut.

En l’àmbit de la Convivència hi ha una comissió que vol promoure la participació de la cituadania i el compromís cívic, i una de sensibilització envers la diversitat.

Les comissions es van configurar el passat mes de juny i durant aquests 6 mesos s'han realitzat 20 trobades, on més de 50 recursos (entitats, professionals del barri, tècnics de l'Ajuntament, etc.) estan dissenyant les propostes d'actuació per donar resposta a les necessitats detectades al nostre barri.