Marianao Batega per la infància!

Des de fa un temps des del Districte Marianao, Marianao Té Cor i algunes entitats del barri, es fa la reflexió entorn la reapropiació dels espais públics des del civisme, la transformació artística i la participació de la ciutadania. És a partir d’aquí que es crea la comissió de Marianao Batega amb la intenció de treballar diferents propostes i de fer una intervenció global a diversos espais públics i places del barri, comptant amb totes les entitats i recursos que s’animin a participar, i explorant temàtiques concretes i diverses, sota el nom comú de “Marianao batega per ….” . 

Així neix enguany la proposta concreta “Marianao Batega per la Infància” que vol servir per donar visibilitat als drets dels infants i adolescents a través de l’art, comptant com a protagonistes amb els mateixos infants i adolescents per desenvolupar la idea i portar-la a terme.

Al llarg d’aquests mesos es portarà a terme un procés participatiu i artístic sota la temàtica dels drets de la infància per transformar la plaça Joan García Nieto. Suren idees com pintar bancs, fitons i altres elements de l’espai públic amb infants i adolescents, i alhora transmetre el missatge a la ciutadania dels seus drets i també de la seva implicació al barri.