Comunitat Saludable

L’àmbit de Comunitat Saludable pretén donar resposta als reptes que volen afavorir una societat saludable mitjançant el benestar integral de les persones del barri i de la creació d’una consciència col·lectiva des d’una perspectiva de salut comunitària.

Amb les accions i projectes impulsats en aquest àmbit es vol aconseguir promoure accions de suport psicosocial a persones en situació de vulnerabilitat i promocionar iniciatives comunitàries per a la prevenció i promoció de la salut.