Comunitat i Convivència

L’àmbit de Comunitat i Convivència vol contribuir a fomentar processos participatius de la comunitat involucrant-la directament per promoure la convivència al barri.

Amb les accions i projectes impulsats en aquest àmbit es vol, principalment, estimular la participació activa de la ciutadania al barri, promoure la participació social de tots els col·lectius, especialment els més vulnerables i amb especial atenció als joves. També es busca dimensionar les escoles i instituts com a promotores de ciutadania activa, generant col·laboracions entre els recursos del barri i els centres educatius