Cafè Conversa

El projecte Cafè Conversa organitza un debat en un format informal de manera periòdica al voltant d’una t’emàtica de sensibilització. L’activitat està coordinada per les entitats que formen part de la Comissió de Sensibilització de l’Àmbit Comunitat i Convivència, per tal de treballar les diferents temàtiques i compartir, així, les tasques d’organització.