Anem a la plaça

El projecte “Anem a la Plaça” és una oportunitat d’aprofitar els espais públics per generar dinàmiques d’obertura des dels diferents recursos del barri cap a la comunitat. En concret, es vol aprofitar el treball comunitari, artístic i educatiu que ja es porta a terme al Kiosk de la plaça de la Generalitat ampliant així, l’oferta cultural.

Es vol vincular els continguts que es treballen a l’escola i/o entitats socioeducatives amb els espais públics del barri per tal de potenciar-los. Aquesta proposta es desenvoluparà a través de diferents activitats mitjançant les quals es puguin treballar valors com la participació, la igualtat de gènere, els vincles, la intergeneracionalitat o la interculturalitat, entre d’altres.