Acompanyem-los

L’objectiu del projecte és el de promoure que les famílies formin part del procés educatiu millorant la participació, la implicació, la comunicació i el vincle a l’educació secundària.

El projecte proposa la dinamització per a l’acompanyament a l’AMPA en un procés de reflexió i assumpció de lideratge que pugui aportar les eines necessàries per apoderar als membres de l’AMPA i millorar la seva participació, comunicació i relació amb el centre i entre les famílies.