Motiva’t

La finalitat de la proposta és desenvolupar el potencial latent de l’alumnat que no encaixa en el sistema educatiu, que estan desmotivats i que no valoren l’ensenyament “reglat”.

Per aquest motiu ens plantegem la possibilitat de fer unes sessions amb professionals experts en el tema per tal que pugui treballar amb els joves la motivació i els seus potencials.

Les sessions aniran destinades per a un grup de joves de l’Institut Marianao i altres grups de joves vinculats a les entitats socials del barri, donat l’èxit de la prova pilot a l’Institut Marianao.