Monografia Comunitària

En aquest apartat presentem la Monografia Comunitària, document realitzat en el marc del projecte comunitari Marianao TéCor.

Aquesta Monografia s’estableix com un diagnòstic comunitari realitzat per tota la comunitat del barri de Marianao, que ésser un document complet i real, de manera que en ell s’ha donat molta importància tant a les dades objectives, quantitatives que s’han obtingut de diversos estudis i estadístiques, com a la informació subjectiva que s’ha obtingut a partir de donar veu a la pròpia comunitat per contrastar aquestes dades amb la visió i opinió de les persones i col·lectius que configuren la nostra comunitat.

Per fer-ho s’ha partit d’una metodologia participativa, garantint que tothom tingui veu, i que contempla tenir en compte els tres protagonistes de la comunitat; la ciutadania, els recursos tècnics i l’administració pública. D’aquesta manera s’han establert espais de col·loquis, tant individuals com grupals, que ens han permès recollir la informació subjectiva que posteriorment s’ha contrastat amb les dades objectives i estadístiques disponibles. El resultat d’aquest contrast és el document que presentem a continuació.

Per les pròpies característiques de la seva naturalesa i elaboració, aquest document és viu i obert a patir canvis i ampliacions fruit de nous processos de diagnòstic que ens ajudin a ampliar la informació que hem pogut recollir fins al moment actual.

El més important, és que aquest document pretén ser la base i el punt de partida per garantir una transformació social i real del nostre barri, a partir de la implicacio de tots els agents, persones, grups, col·lectius, administració, recursos, etc. que han format part fins ara i que han construït conjuntament aquesta radiografia del nostre territori amb la gran ambició de canviar les problemàtiques i millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen i hi conviuen en el dia a dia.

mono1[Pàgines extretes de la Monografia Comunitària]

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *