Missió, visió i valors

Missió

Marianao Té Cor vol fer del barri un territori on viure i conviure construint una comunitat cohesionada i participativa a través del treball en xarxa i la implicació de la ciutadania.

Visió

Generar un engranantge que afavoreixi respostes conjuntes a problemàtiques compartides detectades al barri per tal de millorar la vida dels veïns i les veïnes del barri Marianao tot fomentant la cohesió i la convivència a partir de la corresponsabilitat i la implicació en la vida social i comunitària.

Valors

Participació, cohesió social, interculturalitat, diversitat i convivència.