MAPA DE RECURSOS

Categories

Salut i Benestar
Sanitat
Esport i creixement
Educació
Reglada
No reglada
Social
Habitatge
Lleure i oci
Cultura
Participació
Medi Ambient
Mobilitat
Reciclatge
Economia
Ocupació
Empresa
Altres
Ajuntament
Places
Jutjat
Policia
Església
Mesquita

Tipologías

Recurs públic
Recurs privat
Ciutadania organitzada