Programació Comunitària (GAC’s)

La fase de Programació Comunitària és el moment en què el procés comunitari passa de la reflexió a l’acció.

En aquesta fase, el conjunt de participants del projecte (tant la ciutadania, els recursos tècnics, com l’administració local) van reflexionar i començar a pensar en propostes basades en el Diagnòstic del barri i la Monografia Comunitària, d’on es van extreure els reptes del barri.

A partir dels 12 reptes de Marianao comencem a treballar per tal de fer una primera priorització que ens permeti començar a possar en marxa propostes i accions.

Per tal de poder dur a terme aquesta feina, es configuren els Grups d’Acció Comunitària (GAC’s). Els GAC’s són espais estables de reflexió i predisseny de les propostes d’acció, configurats pels diferents agents de la comunitat.

Existeixen tres GAC’s que pretenen donar resposta als diferents reptes del prediagnòstic de Marianao:

GAC's

El resultat del treball realitzat pels GAC’s durant aquesta fase és la Programació Comunitària, un document que recull les idees i propostes que s’han prioritzat i que marcaran les accions que es realitzaran al barri. La Programació Comunitària es la base de la feina que es farà en endavant.

 

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA