Enrenou

És un projecte d’activitats d’oci saludable per adults, que té l’objectiu d’afavorir el benestar físic i emocional a través d’espais de relació que giren entorn a les seves pròpies aficions.

La proposta es basa en la dinamització i l’acompanyament de la ciutadania vinculada al projecte per crear conjuntament activitats d’oci fent ús dels espais i equipaments públics i dels seus propis coneixements. Les activitats pretenen ser autogestionades i obertes i de forma puntual amb el suport de professionals per incidir en hàbits saludables.