Diagnòstic Comunitari

Equips-treball

Durant la fase del Diagnòstic Comunitari s’han realitzat diverses actuacions amb l’objectiu principal de conèixer el barri de Marianao en tots els seus àmbits.

Per una banda s’han realitzat col·loquis, tant individuals com grupals, amb la ciutadania, els recursos tècnics i l’administració local del barri de Marianao per tal de poder conèixer de primera mà les necessitats del nostre barri.

Tota aquesta informació l’hem contrastat amb les dades objectives i estadístiques, que ens han permès elaborar un diagnòstic del barri que anomenem Monografia Comunitària. Aquest document recull tota la informació objectiva i subjectiva del barri.

A partir de la Monografia Comunitària s’ha elaborat un document molt important: el prediagnòstic del barri de Marianao. Aquest prediagnòstic és la concreció de la Monografia Comunitària en els 12 reptes del nostre barri. Són aquests reptes els que pretenem abordar i als que es volen donar respostes reals des de la següent fase: La Programació Comunitària, mitjançant els Grups d’Acció Comunitària.

MONOGRAFIA COMUNITÀRIA

PREDIAGNÒSTIC COMUNITARI