Comunitat Educadora

L’àmbit de Comunitat Educadora es centra en donar resposta als reptes que pretenen estimular i generar processos educatius durant el projecte vital dels infants, adolescents i joves involucrant a tota la comunitat, comptant amb les famílies i l’entorn més proper.

Amb les accions i projectes impulsats en aquest àmbit es vol aconseguir millorar el procés d’aprenentatge i l’èxit educatiu d’infants, adolescents i joves promovent la relació entre els centres educatius (primària i secundària), la família i l’entorn.