Arquitectura del procés comunitari

L’equip que lidera el programa és un equip tècnic intertinstitucional que té com a missió impulsar la construcció d’un territori socialment responsable en el barri de Marianao.

La seva missió és establir una metodologia que impacti en el procés de desenvolupament del programa perquè esdevingui un model innovador.

Els valors sobre els quals s’estructura són:

  • Relació, com un concepte essencial en tot procés comunitari.
  • Corresponsabilitat per part de tots els agents implicats.
  • Oportunitat, pel caràcter innovador del Programa.
  • Participació, l’element clau a potenciar en un procés de desenvolupament comunitari.
  • Somriure, com un element motivador i entusiasta que il·lustra la implicació de l’equip.