«Motiva’t», l’educació emocional al servei dels joves de Marianao

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Marianao va acabar el passat 9 de gener la segona edició del taller “Motiva’t”, dissenyat i executat per l’associació Self-Education, experts en orientació i motivació.

L’any passat la comissió “Sistema Educatiu” del projecte comunitari de barri “Marianaó Té Cor” va realitzar un pla de detecció de necessitats entre el jovent del territori, posant de manifest la urgència d’atendre a una població molt jove i molt desmotivada envers el seu itinerari formatiu.

Self-Education, una entitat que havia conduit diversos programes de descoberta de la vocació a la Fundació Marianao, comptava amb un projecte de motivació per a joves i van estar encantats d’adaptar-ho a les necessitats dels alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Marianao.

Vist l’èxit del projecte durant la prova pilot al curs 2017-18, on el 93% dels alumnes va definir que el programa s’adequava a les seves inquietuds i el 100% afirmava que li havia resultat útil acadèmicament, el projecte ICI de Marianao Té Cor va voler estendre el recurs a la resta d’entitats i centres educatius.

Actualment s’ha atès a 60 alumnes de diferents entitats del barri; els alumnes del PES Sant Boi, de la UEC, de la “Mediateca” i del projecte “Èxit” de la Fundació Marianao. Tot i que encara no tenim els resultats definitius, s’estima que el 90% dels joves ha trobat útil el taller i que gràcies a aquest, han descobert potencialitats que no sabien que tenien.

Aquests recursos educatius han pogut realitzar el taller Motiva’t per als seus alumnes, oferint així una atenció més personalitzada i un reforç en l’educació emocional que els acompanyarà en la presa de decisions futures.

Segons els estudis publicats al GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida), els joves amb més domini de les seves emocions presenten millor rendiment acadèmic, major predisposició per a superar les dificultats, tenint així menys probabilitats  de caure en el consum de tòxics o conductes de risc.

Self-Education, preocupats pels joves més vulnerables, coneix la importància de realitzar aquests tallers on es treballa la capacitat emocional i on s’acompanya als docents a aprofundir i a gestionar les emocions dins de l’aula.